Öppettider:
09:00 - 00:00 (CEST)

Det kan vara svårt att få tag på någon på grund av personalbristen.

Sambandscentralen är privat med syfte att underlätta för resenärer (inom familjen) ute i världen.

Förutom nyttig information kommer sidan också uppdateras med information om resorna, lite som en resedagbok.